Posttraumatický růst

536907443

Růst skrze nepřízeň je jiné pojmenování pro posttraumatický rozvoj osobnosti neboli posttraumatický růst. Tento jev se stal předmětem empirického výzkumu teprve v posledních 20 letech, a proto v literatuře narazíme na různá označení. Posttraumatický růst znamená pozitivní změny v myšlení, jednání a prožívání, které u člověka nastaly po střetu s těžkou životní situací. Existuje vedle očividných negativních následků takové situace. Myšlenka, že životní těžkosti, dokonce i mimořádné traumatické události mohou zapříčinit osobnostní růst a pozitivní změny, se v lidských dějinách objevuje od starověku. Nietzche ji vyjádřil známým výrokem: Co tě nezabije, to tě posílí. Téma pozitivní změny skrze utrpení nalezneme v literatuře, v námětech filmů, ve filozofii a náboženstvích napříč kulturami. Je to také centrální myšlenka existenciálně-humanistické psychologie. Po jakých událostech může posttraumatický růst nastat? Patří k nim ty, po kterých nastává i posttraumatická stresová porucha, např. smrt blízkého, nehody a katastrofy, rakovina, infekce, HIV a AIDS, sexuální zneužívání, znásilnění, válka, narození postiženého dítěte, úrazy a podobně. Často jde o mezní situace, které na člověka znenadání spadnou a nelze je změnit. Jak říká V. Frankl : „Právě tam, kde nemůžeme svou situaci změnit, právě tam se po nás žádá, abychom změnili sami sebe, abychom dozráli, dorostli a nakonec přerostli sami sebe“. Lidé postiženÍ traumatickou událostí si často její negativní dopad nesou dlouhá léta. Mnozí z nich však po čase referují o změnách, které u nich proběhly v souvislosti s bojem proti nepřízni osudu, a tyto změny vnímají vysoce pozitivně.

Dnes jsem v rádiu zaslechla termín posttraumatický růst, bylo to při rozhovoru moderátora s psycholožkou, kde se probírala kauza našich přeživších děvčat po dvouletém zajetí. Dost mě to téma zaujalo a tak jsem si o něm něco nastudovala. Musím říct, že díky dnešku, že jsem náhodně zaslechla ten rozhovor a pak následně nastudovala v odborné literatuře tento jev, se mi ohromně ulevilo a dost věcí o sobě pochopila.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *